Notaris

Taak van de notaris bij oprichting BV

 

De notaris stelt in overleg met de oprichter(s) van een nieuwe B.V. een akte van oprichting op. Tevens zal de notaris zorg dragen voor de inschrijving van de BV in het handelsregister van Kamer van Koophandel. Verder is de notaris verantwoordelijk voor het opstellen van het aandeelhoudersregister.

Wij nemen contact
met u op


Advies?