Akte van Oprichting BV

Een B.V. wordt opgericht door het passeren van de akte van oprichting door een notaris. Deze akte van oprichting bevat de statuten van de onderneming. Een B.V. kent alleen aandelen op naam en geeft geen aandeelbewijzen uit. Voordat de akte van oprichting gepasseerd kan worden, moet er -indien de bij de oprichting genomen aandelen in contanten worden volgestort- minimaal € 0,01 worden gestort op een ten name van de B.V. gestelde bankrekening.

 

De verklaring van geen bezwaar is in 2011 afgeschaft.

Wij nemen contact
met u op


Advies?