De Oprichters

De akte van oprichting moet getekend worden door de oprichter(s) -of door een gevolmachtigde uit hun naam- en door de notaris. De oprichter-aandeelhouder(s) is (zijn) wettelijk verplicht voor minimaal een eurocent (€ 0,01) in het aandelenkapitaal deel te nemen.

Wij nemen contact
met u op


Advies?