Aandelen van een BV

Aandelen van een BV zijn in feite eigendomstitels van het bedrijf. Ze kennen geen vervaldatum en houden meestal een permanente terbeschikkingstelling in van een bepaald geldbedrag. De statuten van een BV bevatten vaak een blokkeringsregeling, dit betekent dat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Bij aandelenoverdracht dienen aandelen dan bijvoorbeeld eerst aangeboden te worden aan medeaandeelhouders.

 

Aandelenregister

De verdeling van de aandelen wordt vastgelegd in het aandelenregister. Het aandelenregister bevat de personalia van de aandeelhouders op naam met de datum waarop zij hun aandelen hebben verkregen. Het aandelenregister is eigendom van het bedrijf en is uitsluitend beschikbaar voor bestuurders, aandeelhouders en functionarissen van de vennootschap onder de voorwaarden die door de vennootschap zijn opgesteld.

Wij nemen contact
met u op


Advies?