Verklaring van geen bezwaar afgeschaft

De verklaring van geen bezwaar is per 1 juli 2011 afgeschaft.

 

Door middel van de verklaring van geen bezwaar oefende het Ministerie van Justitie controle uit op de inhoud van de akte van oprichting en na oprichting op de statutenwijzigingen. Tevens beoordeelde het Ministerie van Justitie of gezien de antecedenten van degenen die het beleid van de B.V. bepaalden of mede bepaalden er geen gevaar bestond dat de vennootschap voor onwettige activiteiten zou worden gebruikt.

Wij nemen contact
met u op


Advies?