Handelsnaamonderzoek

In het handelsnaamonderzoek wordt onderzocht of de voorgestelde bedrijfsnaam niet al wordt gebruikt door een ander bedrijf. Het is namelijk niet mogelijk om een bedrijfsnaam te kiezen die al als bedrijfsnaam bestaat. In het handelsnaamonderzoek wordt niet alleen gekeken naar spelling, maar wordt er ook op gelet of de bedrijfsnaam niet hetzelfde klinkt als de bedrijfsnaam van een ander bedrijf. Verder mag de bedrijfsnaam niet misleidend zijn en niet gelijk zijn aan een merk van een ander bedrijf.

Wij nemen contact
met u op


Advies?