Besloten Vennootschap

Ondernemen brengt risico's met zich mee, met name financiële. Of een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privé-vermogen, hangt voor een belangrijk deel af van de rechtsvorm van de onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. 

 

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. 

 

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

 

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer in privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer. Zo is de eigenaar van een eenmanszaak met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Wanneer u als ondernemer in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van uw echtgeno(o)t(e) in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat. 

 

Om bovengestelde problematiek te vermijden verdient het aanbeveling om een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid op te richten.

 

 

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

 

Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn de eigenaren niet met hun privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden die het bedrijf maakt. Aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het bedrag dat ze geïnvesteerd hebben, oftewel het eigen vermogen dat veelal  slechts een euro (€1,--) bedraagt. Wel is het zo, dat indien in een procedure onbehoorlijk bestuur wordt vastgesteld, aandeelhouders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

 

De BV valt onder rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, een BV is dus een rechtspersoon. Omdat de B.V. een rechtspersoon is, kan deze zelfstandig aan het economisch verkeer deelnemen.

Wij nemen contact
met u op


Advies?